real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Ресурси

Ръководство ИС ТБ

Партньори

Добри практики - НПО

Начало Библиотека Методични указания
Български (България) English (United Kingdom)
24.09.2012

DOTS МЕНИДЖЪРИ И ПАТРОНАЖНИ СЕСТРИ СЕ ОБУЧАВАХА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КОИНФЕКЦИЯТА ТУБЕРКУЛОЗА/ХИВ


 На 20 и 21 септември 2012 г. в парк-хотел „Родина” в гр.София се проведе обучение на 28 лекари, които отговарят за контрола на туберкулозата на областно ниво (DOTS мениджъри) и на 100 патронажни сестри. Събитието бе организирано по Програма „Подобряване на контрол на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

На семинара се разгледаха проблемите на диагностиката, клиничното протичане и терапевтичното поведение при коинфекцията туберкулоза/ХИВ в България, политиката на доброволно консултиране и изследване за ХИВ, както и контрола на лечението на пациентите с туберкулоза. DOTS мениджърите и патронажните сестри получиха методически указания как да използват локалните бази дании на актуализираната Информационната система по туберкулоза в лечебните заведения в страната. 

Министерство на здравеопазването провежда единна и последователна политика за превенцията и контрола й. Израз на това беше приемането през месец май 2012 г. от Министерски съвет на нова Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в РБългария за периода 2012 – 2015 г. Тя е разработена в съответствие с препоръките на СЗО, международните стандарти и действащите законови разпоредби в страната.

Приоритети са наблюдението на пациентите за стриктното спазване на терапията особено в продължителната фаза на лечение, недопускане на прекъсване на лечението и спазване на мерките за инфекциозен контрол.

В резултат от съвместните действия на лечебни заведения и неправителствени организации в страната ни се наблюдава тенденция за намаляване на броя на регистрираните случаи на заболяването. През 2011 г. са регистрирани 2 407 болни с туберкулоза – с 242 по-малко в сравнение с 2010 г., когато са регистрирани 2 649 пациенти. Заболеваемостта от туберкулоза през 2011 г. е 27.9 на 100 000 население. За сравнение, през 2010 г. тя е 30.3 на 100 000.

Важен елемент от контрола на туберкулозата е своевременната диагностика и лечение на лицата с ко-инфекция ХИВ/туберкулоза. Туберкулозата е най-често срещаната опортюнистична инфекция, която причинява усложнения, влошаване на здравето и смъртен изход при лицата с ХИВ/СПИН. Това определя необходимостта от ранно диагностициране и адекватна терапия на тези пациенти.

232 000 лева са предвидени от бюджета на Министерство на здравеопазването през настоящата година за диагностикуми и консумативи за микробиологичните лаборатории и лекарства за профилактика на латентна туберкулозна инфекция, в това число: за диагностикуми и консумативи за микробиологичните лаборатории – 136 000 лв. и лекарства за профилактика на латентна туберкулозна инфекция – 96 000 лв.

През 2012 г. по двете програми по туберкулоза, финансирани от Глобалния Фонд, за лечебни заведения са предвидени общо 2  936 545 евро за ремонти, медицински изделия и медицинска апаратура, лекарства за лечение на пациенти с мултирезистентна туберкулоза и за ваучери за храна на пациенти с туберкулоза с мултилекарствена резистентност и пациенти от уязвимите групи.

От началото на годината Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария осигури допълнително финансиране от 440 817 евро за 29-те областни лечебни заведения по туберкулоза за превенция и контрол на заболяването.

 

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 447009

Кой е онлайн

В момента има 95 посетителя в сайта

Архив

Най-четени статии


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени