real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Ресурси

Ръководство ИС ТБ

Партньори

Добри практики - НПО

Начало Новини Актуални новини
Български (България) English (United Kingdom)
Информация за пресата

От 2004 година, когато стартираха Програмите, финансирани от Глобалния фонд – „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на националната програма по туберкулоза” – до началото на 2012 г. в страната са постъпили над 41 милиона евро за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза.
Само през 2011 г. са получени средства на обща стойност над 8 милиона евро, от които около 5 милиона за дейности по програма СПИН и около 3 милиона по програмата по туберкулоза. Към 31.12.2011 г. средното финансово изпълнение по Програмите е 78%, а средното изпълнение на индикаторите за резултати е 99%.
В изпълнението на деветте компонента на програмата по СПИН през годината са участвали 1 188 лица. Разпределението на средстава по отделните компоненти е като следва: 18 % за дейността на КАБКИС, по 13 % за превенция на ХИВ в ромска общност и сред проституиращи, по 12 % за превенция сред инжектиращи наркотици и за укрепване на нациналния и регионалния отговор и по 9 % за превенция на ХИВ сред млади хора, хора живеещи с ХИВ/СПИН и за надзор над епидемията и 5 % за превенция сред гей общността.  
 Закупени са антиретровирусни медикаменти за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН на стойност около   – 470 000 евро, за медицински консумативи и медицинско оборудване над 1 милион евро, за обучение около 200 000 евро, за инфраструктура и оборудване около 300 000 евро, здравно-информацинни материали около 200 000 евро и други.
През 2011 година бяха сключени 114 договора - 62 договора с НПО и 52 договора с лечебни и здравни заведения за различни дейности на обща стойност 2, 1 милиона евро.  Дейностите по програмата се изпълняват в 21 от 28 –те региона на страната.
В изпълнението на петте  компонента на двете програми по туберкулоза  през годината са участвали 1 036 лица. Разпределението на средства по отделните компоненти е като следва: 63 % за диагностика и лечение на туберкулоза в лечебните заведения, 14 % за откриването на туберкулоза  в ромска общност, 14 % за намаляване на предаването на туберкулоза в затворите и 9% за национално и регионално управление и изграждане на информационна система за туберкулоза.
Закупени са лекарства от втора и трета линия за лечение на пациенти с мултирезистентна туберкулоза на стойност над 250 000 евро, за медицински консумативи и оборудване около 950 000 евро, за инфраструктура и оборудване около 620 000 евро, за ваучери за храна за пациентите с туберкулоза - около 74 000 евро, за здравно-информацинни материали - около 13 000 евро и други.
През 2011 година са сключени 117 договора - 62 договора с НПО и 52 договора с лечебни и здравни заведения за дейности на обща стойност около 1,3 милиона евро.  Дейностите по програмата се изпълняват във всичките 28  региона на страната.
Само през изминалата година приключиха ремонтите на пневмо-фтизиатричното отделение при СБАЛПФЗ - Варна ЕООД, на отделението по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана, на Сектора за деца с открити форми на белодробна туберкулоза с бацилоотделяне към Клиника по детска пневмология и фтизиатрия при СБАЛББ „Св. София” ЕАД,  на отделението по белодробни болести и фтизиатрия в СБАЛЛС затвора Ловеч и на сектора за лечение на MDR-TB в СБАЛББ – Габрово. В момента се ремонтира Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ,  разширява се сектора за лечение на MDR-TB пациенти и се изгражда сектор за палиативни грижи в СБАЛББ Габрово, реновирани са отделенията за пациенти с активна туберкулоза и психични заболявания към Държавна психиатрична болница Карвуна, обособява се сектор за лечение на пациенти с активна туберкулоза към МБАЛ Добрич АД, отделението за лечение на туберкулоза и лабораторията по туберкулоза в Кюстендил - МБАЛ „Никола Василиев” и отделението за лечение на туберкулоза в СБАЛПФЗ-София област. Предстои да се реновират секторите за лечение на туберкулоза в гр. Пазарджик и гр. Русе.
Със средства на Глобалния фонд са закупени 91 автомобила и мобилни медицински кабинети за лечебни заведения и НПО на територията на цялата страна. Чрез тях се извършва патронажна дейност от медицинските специалисти и интервенции от НПО, като се предоставят здравни услуги на рискови групи в отдалечени региони:


-   достигане на терен на уязвимите за  ХИВ/СПИН групи с различни превантивни, здравни и здравно-социални дейности;
-   транспортиране на лицата в риск до превантивните центрове;   
-   наблюдение на лечението на болни с туберкулоза в продължителна фаза;
-   издирване и обхващане с прегледи и изследвания на контактни на туберкулозно болни, както и лица, съмнителни за туберкулоза сред рисковите групи;
-   транспортиране на деца и пациенти от отдалечени райони до съответните лечебни заведения по туберкулоза за изследване и консултиране и лечение, ако е необходимо;
-   предоставят се ваучери за храна и лекарства в продължителната фаза на пациенти с мултирезистентна туберкулоза в отдалечените райони;
-   предоставяне по места на диагностикуми и консумативи за изследване за туберкулоза и ХИВ/СПИН, карти за скрининг на риска от туберкулоза, въпросници за провеждане на интегриран биологичен и поведенчески надзор, здравно-информационни материали, дезинфектанти, медицинско оборудване за лечебните заведения по туберкулоза и секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН; офис оборудване за НПО.


От 2004 г. Министерство на здравеопазването (МЗ) има ясно разписани ангажименти за изпълнението на програмите. МЗ е главен получател на финансовите средства, съгласно Споразумение на Р България с Фонда, подписано от правителството и ратифицирано със закон от Народното събрание, като от 2004 г. до сега са подписани и ратифицирани седем споразумения. Специално условие в споразуменията е изграждането на Структурата за управление на програмите и дирекция, отговорна за изпълнението на националните програми по СПИН и туберкулоза в страната. Капацитетът на МЗ за управление на тези значими финансови ресурси и предоставянето им на подполучатели е изграждан в продължение на години. Разработени са индикатори за проследяване ефективността на работата на всички структури и консултанти, процедури за управление, онлайн система за мониторинг и оценяване по всички индикатори. Средствата за гражданските договори за управление на програмите са заложени в бюджетите и предварително одобрени от Глобалния фонд и регулярно се проверяват от Местния представител на Глобалния фонд в България. Всички обществени поръчки и конкурси се осъществяват от МЗ и следват процедурите на българското законодателство. Те трябва да бъдат съгласувани и изпълнени от съответните дирекции „Бюджет и финанси”, „Правно-нормативни дейности и човешки ресурси”, „Обществени поръчки”.
Контролът за изпълнението на програмите се осъщестява от KPMG, местен предствител на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Всяка програма ежегодно се одитира от независим одитор. От началото на програмите досега не са установени никакви нарушения. През 2011 г. е направен и вътрешен одит от Министерство на здравеопазването.
Средствата, получени като възнаграждения от служителите на Министерството на здравеопазването по трите програми за борба със СПИН и туберкулоза представляват 1.68 % от безвъзмездната помощ за последните две години.
В резултат на предприетите координирани  дейности за превенция и контрол на и туберкулозата на национално и регионално ниво и съвместните действия на Министерство на здравеопазването, специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи, се постига тенденция за трайно намаляване на заболеваемостта от туберкулоза в страната от 40/100,000 през 2005 г. до 30/100,000 през 2010 г. и достигане на 85% успешен изход от лечение за пациентите с белодробна туберкулоза с бацилоотделяне. Благодарение на програмата за превенция на СПИН, разпространението на ХИВ вируса се задържа на ниско ниво - 0,1% сред общото население, което ни прави една от  страните с най-ниско разпространение на ХИВ в Европа.

 

 

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 446875

Кой е онлайн

В момента има 85 посетителя в сайта

Архив

Най-четени статии


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени