real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo
Home
Български (България) English (United Kingdom)
Конкурс за подбор на краткосрочен консултант - MDR_TB
Thursday, 04 February 2016 00:00
Program To Improve the Tuberculosis Control in Bulgaria

Квалификационни изисквания

 • магистърска степен или по-висока в областта на хуманната медицина

Практически опит:

 • минимум десет години административен опит в системата на здравеопазването;
 • специфичен опит в амбулаторното лечение на пациенти, съобразно изискванията на СЗО и Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC);
 • Добри комуникативни умения
 • Аналитични умения умения за планиране;
 • Високо ниво на познаване на нормативната уредба в страната и в Европейския съюз;
 • Високо ниво на компютърна грамотност, особено при използването на Word, Excel;
 • Добри познания в диагностиката и надзора на туберкулозата и в други програми за превенция на заразните болести ще се считат за предимство;
 • Административен опит в системата на здравното осигуряване ще се считат за предимство.

Основни задължения и отговорности:

 • Да ​​разработи и предложи рамка на законодателни промени за прилагане на прехода към амбулаторно лечение и проследяване на пациенти с туберкулоза и MDR-TB.
 • Да предложи конкретни стъпки и промени за финансиране на ОПЛ, които да осъществяват амбулаторно лечение на пациенти с туберкулоза и MDR-TB.

Моля изпратете в срок до 17.02.2016 г.

Подробна автобиография;

Копие от диплома за придобита магистърска степен „Медицина”;

Сертификати за завършени курсове;

Мотивационно писмо;

на адрес:

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”,

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочни консултанти)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”, можете да намерите на www.tbprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

 

Statistics

Content View Hits : 455595

Who is online

We have 85 guests online

Record

Most read articles


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени