real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Ресурси

Ръководство ИС ТБ

Партньори

Добри практики - НПО

Начало Новини Конкурси
Български (България) English (United Kingdom)
КРАТКОСРОЧНИ КОНСУЛТАНТИ
Четвъртък, 07 Януари 2016

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „ Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”,

финансиранa от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

КРАТКОСРОЧНИ КОНСУЛТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РАННО ОТКРИВАНЕ, ЛЕЧЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗА В ЗАТВОРИТЕ В ГРАД СОФИЯ, ЛОВЕЧ И БУРГАС

Квалификационни изисквания:

Висше образование в медицински колеж/университет с образователно-квалификационна степен „Професионален Бакалавър“.

Практически опит:

Опит в работния процес и дейностите, които се  извършват по Програмата в лечебно заведение на затворите в гр. София, гр. Ловеч и гр. Бургас;

Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);

Комуникативни и организационни умения;

Умения за работа в екип;

Опит в реализирането на международни проекти е предимство.

Основни задължения и отговорности:

 1. Консултантът изпълнява дейности по ранно откриване, лечение и намаляване на разпространението на туберкулоза в сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (МОМЛС - ГДИН);
 2. Осъществява връзка със сектор МОМЛС - ГДИН и следи за редовното  изготвяне на информационните справки;
 3. Попълва анкетна карта за скрининг на риска от туберкулоза  на всеки новопостъпил лишен от свобода;
 4. Оказва съдействие при вземане на храчка за микробиологично (микроскопско и културелно) изследване за туберкулоза, и при извършване на туберкулинов кожен тест на Манту с 5 ТЕ ППД, съгласно „Методично указание за контрол на туберкулозата в местата за лишаване от свобода”;
 5. Регистрира и съвместно с представители на съвета на колектива в затвора съдейства за явяването на контактните лица в медицинския център за изследвания и диспансеризиране;
 6. Осъществява пряко наблюдение на лечението на пациентите с туберкулоза в продължителната фаза и на химиопрофилактиката на контактните им лица;
 7. Осъществява активна връзка с лабораторията в областното лечебно заведение за туберкулоза за своевременно предприемане на мерки при доказаните микробиологично пациенти с туберкулоза;
 8. Оказва съдействие при откриване на пациент с туберкулоза, който в момента изтърпява наказание лишаване от свобода, за насочването му за провеждане на интензивна фаза на лечение в “Специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода – Ловеч” (СБАЛЛС Ловеч);
 9. Осигурява явяването на контактните на доказаните пациенти с туберкулоза в медицинския център (МЦ) на затвора за изследване и химиопрофилактика в съответствие с „Методично указание за контрол на туберкулозата в местата за лишаване от свобода” и „Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция”;
 10. Приема и попълва редовно в „Картата за лечение на туберкулоза” даваните противотуберкулозни лекарствени продукти и нежеланите лекарствени реакции при регистриране на такива в продължителната фаза на лечението, в съответствие с назначенията от лекуващия лекар;
 11. Съдейства за предоставянето на цялостната медицинска информация на областното лечебно заведение за диагностика и лечение на туберкулоза, за да се осигурят лекарствените продукти, необходими за лечение на пациентите в продължителната фаза по реда определен в Наредба № 34/ 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 12. Провежда и следи за спазването на лечението на болните с туберкулоза по съществуващия ред за пряко наблюдаване на лечението им, активно разпитва болния и своевременно информира лекуващия лекар за съобщените нежеланите лекарствени реакции от страна на прилаганите лекарствени продукти, като насочва болните към МЦ на затвора;
 13. При регистриране на прекъсване на лечението или неявяване на болния за контролен преглед съдейства за издирването му и гарантиране навременното продължаване на лечението;
 14. Съдейства за обучението на пациентите с туберкулоза за естеството на заболяването, необходимите мерки за контрол на инфекцията и необходимостта от правилно, непрекъснато и с достатъчна продължителност лечение с цел излекуване на болните;
 15. Съдейства за участието на персонала, пациентите с туберкулоза и лишените от свобода в програмите за обучение, провеждани по „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” и Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”;
 16. Осигурява навременна и актуална информация на СБАЛЛС Ловеч при воденето на регистъра за туберкулоза, в необходимите срокове за съобщаване на случаите с туберкулоза и на изхода от лечението им;
 17. Съдейства за редовното водене на регистъра за суспектни и контактни на туберкулоза лица;
 18. При освобождаване на пациента, поради изтърпяване на наказанието или по друга причина, съдейства за насочването му към съответното областно лечебно заведение за диагностика и лечение на туберкулоза по местоживеене с цялата медицинска документация, епикриза, включително карта за прехвърляне на пациент с туберкулоза, карта за лечение на пациент с туберкулоза;
 19. Съвместно с представители на областното лечебно заведение за туберкулоза контролира пряко изследването, регистрирането на контактните на пациентите с туберкулоза, системното провеждане на химиопрофилактиката на туберкулозата на всички показани, необходимите контролни изследвания и резултатите от нея;
 20. Съдейства за добрата колаборация между областното лечебно заведение за туберкулоза и МЦ при затвора, при освобождаване на лишени от свобода пациенти с туберкулоза с адресна регистрация в областта, и при необходимост от продължаване на лечението им;
 21. Своевременно информира и търси съдействие от директора на МЦ,  и от областния координатор при възникнали проблеми във връзка с изпълнението на задълженията си;
 22. Ежедневно документира резултатите от дейността си;
 23. Извършва и други дейности, пряко възложени от дългосрочния консултант на Програмата и от Структура за управление на Програмата.

Моля изпратете в срок до 15.01.2016 г.

Подробна автобиография;

Копие от диплома за придобита образователно - квалификационна  степен „ Професионален Бакалавър“;

Сертификати за завършени курсове;

Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”,

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочен консултант)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”, можете да намерите на www.tbprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

 

Търсене

Календар

август 2013
пвсчпсн
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031


Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 410919

Кой е онлайн

В момента има 97 посетителя в сайта

Архив

Най-четени статии


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени