real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Ресурси

Ръководство ИС ТБ

Партньори

Добри практики - НПО

Начало Новини Актуални новини
Български (България) English (United Kingdom)

У нас за четвърта поредна година се постига тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 40 на 100 000 души през 2005 г. до 26,8 на 100 000 душ през 2012 г. по предварителни данни. Общият брой на болните с туберкулоза през 2012 г. в страната е 2 281 души спрямо 2 407 пациенти за 2011 г. Намаляването на разпространението на заболяването е резултат от активната дейност на Министерство на здравеопазването в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България”, а така също и на Програмите, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. В дейностите по тези програми активно участват специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи <>С успешен изход от лечението са над 85% от новите пациенти с белодробна туберкулоза с бацилоотделяне от 2011 г. Диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата у нас са безплатни за всички независимо от техния здравноосигурителен статус. През 2011 г. от бюджета на Министерство на здравеопазването бяха предоставени около 10 млн. лева за осигуряване на нужните консумативи за микроскопски и културелни изследвания от микробиологичните лаборатории, лекарства, имунизации и субсидии за болнично лечение. Основните дейности за диагностика, лечение и профилактика на туберкулозата у нас се подпомагат и от двете Програми, финансирани от Глобалния фонд.

Важна роля в предоставянето на специфични услуги и постигането на ключови резултати имат и неправителствените организации. През 2012 г. общо 30 124 лица от уязвимите групи са преминали скрининг за риска от туберкулоза. Сред тях са лишени от свобода, лица, употребяващи наркотици, бежанци, мигранти, деца на улицата, младежи в риск и представители на ромска общност.

По Програмите „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” през изминалата година са изразходвани общо 3 808 266 евро, предоставени от Глобалния фонд. От тях 2 703 279 евро са предоставени за осигуряване на нужните консумативи за микробиологичните лаборатории, за лекарства за лечение на мултирезистентна туберкулоза, за обезпечаване на прякото наблюдение и проследяване в продължителната фаза на лечение, издирване на контактните и своевременно насочване за диагностика на съмнителните за туберкулоза, лечебните заведения за лечение на туберкулоза. Разпределението на усвоените средствата от безвъзмездната помощ, предоставена от ГФ по основни направления е както следва: 71 % за консумативи и апаратура за диагностика и лечение на туберкулоза, 10% за откриване на туберкулоза в ромска общност, 9% за национално и регионално управление и изграждане на информационна система за туберкулоза, 8% за намаляване на туберкулозата сред интравенозни наркомани, лица с алкохолна зависимост, деца на улицата, бежанци и търсещи убежище и 2% за намаляване на разпространението на туберкулоза в затворите.

През 2012 г. по двете програми на Глобалния фонд 1 118 974 евро са предоставени на подполучателите, в изпълнение на 87 сключени договори, в това число 34 договора с лечебни заведения за туберкулоза и 53 с неправителствени организации, реализиращи дейности сред уязвимите групи и техни представители на територията на цялата страна.

Само през изминалата 2012 г. приключиха ремонтите на: пневмо-фтизиатричното отделение при в МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД, гр. Кюстендил, на отделението за психично болни с туберкулоза в Държавната психиатрична болница в с. Карвуна, клиниката по туберкулоза и клиниката по детска пневмология и фтизиатрия при СБАЛББ „Св. София”, София, сектора за лечение на пациенти с туберкулоза към „МБАЛ –Добрич”, сектора за Палиативни грижи и сектора за лечение на болни с множествена лекарствена резистентност към „СБАЛББ – Габрово” ЕООД, Приключи също така и проектирането, доставката и монтажа на вентилационна система за лабораториите към СБАЛББ „Св. София”, гр. София, УМБАЛ „Д-р Странски”, гр. Плевен и в стаите за вземане на храчки в 15 затвора в страната. Общата сума на приключилите ремонти е на стойност - 1 091 838 лв. без ДДС.

В началото на 2013 г. предстои да завършат ремонтите на Национална референтна лаборатория (НРЛ) по туберкулоза”, гр. София, блок във фтизиатричното отделение към “СБАЛПФЗ – София област” и болничните стаи и прилежащите им помещения на в „СБАЛЛС – гр. София”. Общата сума на ремонтите е на стойност - 1 071 269 лв. без ДДС.

Благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация беше осигурено лечението на трета група от 60 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където бе изграден специално оборудван сектор за тези пациенти.

През 2012 г. със средства на стойност 67 000 евро от Глобалния фонд са закупени и раздадени ваучери за храна на пациенти с MDR-TB, на пациенти с туберкулоза в продължителна фаза от рисковите групи и на пациенти с латентна туберкулозна инфекция от рисковите групи.

Средното изпълнение на всички индикатори за 2012 г. по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” надминава очакванията и заложените целеви стойности по 3 от 15 ключови индикатора (>100%), а седем постигна в рамките на 90-100%. Останалите пет индикатора са изпълнени на повече от 69%. Средното изпълнение на всички топ 10 индикатори е 97%. Средното изпълнение на всички индикатори е 95%, което показва силното представяне на програмата и потенциал за въздействие върху заболяването.

Програма „Укрепване на Националната програма в България” надминава очакванията и заложените целеви стойности по 5 от 11 ключови индикатора (>100%), а един постигна в рамките на 100%. Пет индикатора са изпълнени на повече от 75% . Средното изпълнение на топ 10 индикатори е 98%. Средното изпълнение на всички индикатори е 98%, което показва силното представяне на програмата и потенциал за въздействие върху заболяването.

По повод на Световния ден за борба с туберкулозата в редица лечебни заведения в страната стартираха проявите по повод „Дните на Отворените врати” (виж списъка). През този период се извършват безплатни прегледи за туберкулоза на всички желаещи. Данните показват, че по време на проведените през 2009, 2010, 2011 и 2012 г. дни на „Отворените врати” са прегледани общо 41 175 лица. Открити са общо 692 лица с туберкулоза и 2 199 лица с латентна туберкулозна инфекция. Всички те са своевременно насочени за лечение и профилактика.

 

 

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 441623

Кой е онлайн

В момента има 110 посетителя в сайта

Архив

Най-четени статии


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени