real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Ресурси

Ръководство ИС ТБ

Партньори

Добри практики - НПО

Начало Библиотека
Български (България) English (United Kingdom)
29.10.2012

БОРБАТА С ТУБЕРКУЛОЗАТА - УСПЕШНА ПОЛИТИКА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наблюдава се трайна тенденция за намаляване на заболеваемостта и ограничаване на разпространението на туберкулозата в страната през последните години. Това се дължи на предприетите координирани дейности за превенция и контрол на туберкулозата на национално и регионално ниво и съвместните действия на Министерство на здравеопазването, специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. Програмата е финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и е първата мащабна програма с донорски средства, чрез която се осигури допълнително финансиране за превенция и контрол на туберкулозата във всички 28 области в страната.

За периода на изпълнение на Програмата заболеваемостта от туберкулоза в страната намаля от 37,1 на 100 000 души през 2007 г. до  27,9 на 100 000 души през 2011 г. Средногодишното намаление на броя на болните за петгодишния период е 6.2%.

В периода 2007-2010 г. процентът на успешно излекуваните пациенти с белодробна туберкулоза с бацилоотделяне се увеличи от 80.9 % до 85, 6 %.

zabol

Отчитайки здравната, социалната и икономическа значимост на туберкулозата, Министерство на здравеопазването провежда единна и последователна политика за превенция и контрол на заболяването. За контрола на туберкулозата на регионално равнище отговарят 29 областни лечебни заведения (16 специализирани болници за активно лечение на белодробни болести; 12 областни многопрофилни болници за активно лечение и един медицински център по пневмо-фтизиатрични заболявания). За изпълнението на дейностите по Програмата бяха сключени договори с:

  • 28 областни DOTS мениджъри, които са ангажирани с координацията на дейностите по контрола на туберкулозата на регионално ниво;
  • 97 патронажни сестри, които наблюдават лечението на пациентите в продължителната фаза и издирват и обхващат контактните лица и суспектните за туберкулоза;
  • 26 неправителствени организации, които консултират, насочват и придружават хора в риск от заразяване с туберкулоза до лечебните заведения за преглед от медицински специалист, проследяват приемането на лекарства от пациента и участват съвместно с патронажните сестри в издирване на контактните на туберкулоза лица.

Изразходваните средства от безвъзмездната помощ от началото на Програмата до края на септември тази година са в размер на 11 495 133 евро, от които:

  • 7 103 445 евро за диагностика и лечение на туберкулоза, в т.ч. за реновиране и оборудване на секторите за лечение на пневмофтизиатрични заболявания, медицински консумативи и диагностикуми, противотуберкулозни лекарства за пациенти с мултирезистентни (MDR-TB) и екстензивнорезистентни форми на туберкулоза (XDR-TB), ваучери за храна за пациенти с MDR-TB и XDR-TB, кампании за безплатни прегледи за туберкулоза – седмици на „Отворени врати”.
  • 2 283 503 евро за работа сред уязвимите групи (ромска общност, лица с наркотична зависимост или алкохолна зависимост, бежанци и търсещи убежище, мигранти, деца на улицата, млади хора в риск и лица лишени от свобода).
  • 2 108 185 евро за изграждане и поддържане на национална информационна система по туберкулоза, обучения на медицински персонал и укрепване на капацитета, мониторинг и оценка, управление и координация на националната програма по туберкулоза.

Основно постижение на Програмата са реновираните обекти за лечение на пневмофтизиатрични заболявания в страната:

  • 7 сектори за лечение на туберкулоза в 6 лечебни заведения в градовете Габрово, Варна, Кюстендил, Монтана, София, Добрич;
  • 2 лаборатории – Национална референтна лаборатория по туберкулоза в София и лабораторията във Видин;
  • Кабини за вземане на храчки в 22 лечебни заведения от системата на здравеопазването и изграждане на 15 стаи за вземане на храчки в системата на местата за лишаване от свобода.

В периода на изпълнение на Програмата в 29-те регионални лечебни заведения за диагностика и контрол на туберкулоза се установи една добра практика – провеждане на Национални кампании седмици на „Отворените врати” четири пъти в годината. През този период се извършват безплатни прегледи за туберкулоза на всички желаещи. Данните показват, че за периода 2009 – 2012 г. през седмиците на „Отворените врати” са скринирани 62 816 лица и са открити общо 692 болни с активна туберкулоза и 2199 лица с латентна туберкулозна инфекция. Всички те са своевременно насочени за лечение и профилактика.

npo

В общо 30 лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза успешно функционира електронна информационна система за регистрация на пациенти с туберкулоза, суспектни за туберкулозата и контактни на лица със заболяването.

Актуалната оценка, която дава Глобалният фонд за Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, е висока, тъй като финансовото изпълнение е над 80%, а ключовите резултати са постигнати в рамките на 90-100%.

Усилията на Министерство на здравеопазването са насочени към намаляване на заболеваемостта до 25 на 100 000 население през 2015 г. Приоритетът е заложен в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България (2012-2015), приета от Министерски съвет.

 

Календар

ноември 2013
пвсчпсн
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930


Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 430689

Кой е онлайн

В момента има 84 посетителя в сайта

Архив

Най-четени статии


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени