real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo
Home
Български (България) English (United Kingdom)
Покана към неправителствени организации
Program To Improve the Tuberculosis Control in Bulgaria
 • за „млади хора в риск” на територията на област Русе;
 • за „бежанци” на територията на община Свиленград;
 • за „имигранти” на територията на гр. София
 1. Процедура по подбор на неправителствени организации > повече
 2. Основни параметри за работа по Компонент 4 на Програмата:
  • за „млади хора в риск” на територията на област Русе > повече
  • за „бежанци” на територията на община Свиленград > повече
  • за „имигранти” на територията на гр. София > повече
 3. Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на неправителствени организации за участие в изпълнението на Програмите > повече
 4. Критерии за подбор на неправителствени организации > повече
 5. Формуляр за заявяване на интерес на неправителствени организации > повече
 6. Резюме на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария >повече

 

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на програмата трябва да бъдат изпратени на ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ на адрес:

 

Министерство на здравеопазването

София 1000

Пл. „Света Неделя” № 5

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

(За подбор на неправителствени организации)

 

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е

04 юли 2012г.

ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

 

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:

На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;

На Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg;

За допълнителна информация: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Statistics

Content View Hits : 410096

Who is online

We have 97 guests online

Record

Most read articles


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени